Aktuellt

 • Långå Skans deltar på Hedemässan
  Efter uppehåll på grund av pandemin arrangeras i år Hedemässan, ett populärt och publikdragande arrangemang med huvudtema jakt och fiske. Långå Skans representeras i Långåfiskets monter. Det är två ’pärlor’ i utbudet som kommer från Långå. Långå Skans är ett försvarshistoriskt kulturminne som är värd att besöka, säger Helge Jonsson som ingår i arbetsgruppen för skansens pånyttfödelse och utveckling som historiskt minnesmärke och besöksobjekt! Långå Skans är ett minnesmärke från tiden strax efter freden i Brömesbro 1645 då Härjedalen, Jämtland och Gotland blev svenskt. De mäktiga lämningarna efter den stjärnformade skansen är från [LÄS MER]
 • Vallgravsbäcken har ny bro
  Den gamla bron över Vallgravsbäcken har nu pensionerats och fått rollen som stöd under den nya bron som ritades av Helge Jonsson 2018 och nu har byggts på plats av Allan Blomkvist tillsammans med Aksel Paasche. Bron över Vallgravsbäcken byggdes inför de stora midsommarfestligheterna 1946 och med nytt trädäck för ett förtital år sedan har den fungerat väl. Nivåskillnaderna för anslutande vandringsväg och den stora grusplanen utanför skansen har varit ett problem för personer som behöver hjälpmedel. Den nya bron kan nu trafikeras av alla. Broprojektet har kunnat genomföras tack vare medfinansiering av medel från länsstyrelsens [LÄS MER]
 • Karl XIIs energibröd från Långå Skans
  Just dehär dagarna år 1717 tog Karl XII ett beslut som direkt påverkade bagaren i Långå Skans bagarstuga, som låg i skansens södra sida intill löpgraven till Långåå å där man hämtade vatten. Ordern tog där den skulle! Vi kan räkna med att kungen var på ganska gott humör, vilket han inte varit innan då han försökt förstå och förklara vad det var som gick snett i anfallet mot Norge året innan, alltså 1716. Det fanns flera orsaker till misslyckandena i Norge, däribland mathållningen; soldaterna hade inte tillräckligt med mat och tomma soldatmagar har inte energi för strid. Nu ’djäklar’ skulle misstagen rättas till, var kungens barska budskap [LÄS MER]
 • Gott och bättre nytt år!
  Långå Skans och nyåret 2021 Årsväxlingarna kommer med beundransvärd regelbundenhet oavsett vad som hänt däremellan. 2020 väntade vi skulle bli något speciellt, det är ju ett ’vackert’ årtal med sina snirkliga siffror. Nu blev det inte mycket bevänt med skönheten i vindlingarna när pandemin slog till och drev bort tusentals människor för alltid och ändrade på mycket för oss som är kvar. Men trots dramatiken i året som gått finns det exempel på stabilitet och till och med en viss trygghet. Minnesmärken är markörer som påminner om vår historia och därmed om våra rötter. En del kan vi vara stolta över, andra kanske inte ska ta åt sig det vi [LÄS MER]
 • Pepparkaksbak
  Nu bläddras det bland julens kakrecept och en obligatorisk kaka, helt omistlig både på kakfatet och hängande i sidenband i granen är den kära pepparkakan. Förutom recept så finns i många hus i Långå formar som avtecknar Skansens konstruktionsritning, se konturen i märket för ’Långå Ljusnans Pärla’. Dags att plocka fram, damma av och använda! De första uppgifterna om pepparkakan finns från Mesopotamien för 3 700 år sedan och 1335 finns den i Sverige när kungen, Magnus Erikssons, gifte sig med Blanka av Namur. I början var det peppar i pepparkakan men det har vi slutat med. Man lär bli snäll av att äta pepparkakor och förmodligen [LÄS MER]
 • Långå Skans hedrade sina okända soldater
  Det förtital soldater som är begravda på Långå Skans’ begravningsplats hedrades vid minnesstenen ’Den okände soldatens grav’ under Allhelgonahelgen. Tjugofem personer trotsade ruskvädret och kom till minnesstenen vid Långå Skans för att hedra dem som begravts där samt de båda lärarna John Dolke och nyligen bortgångna Kerstin Ljungberg, som ägnade mycket tid åt att dokumentera och berätta om skansen och dess historia. ’Den okände soldatens grav’ vid Långå Skans är förmodligen den första i sitt slag i Sverige. Efter första och andra världskrigen skapades sådana minnesplatser på flera håll i Europa där en oidentifierad soldat fick sin grav, dit [LÄS MER]
 • Soldaterna hedras i Allhegona
  Det förtital soldater som är begravda på Långå Skans’ begravningsplats hedras vid minnesstenen ’Den okände soldatens grav’ under Allhelgonahelgen. Hedersbetygelsen består i en dekoration av ene, tall, gran och lingonris. Marschaller tänds. Från Andersjonsgården bjuds på glögg. I år är det 320 år sedan den nuvarande skansen färdigställdes, ett byggnadsverk av imponerande mått, som blev klart på en enda sommar. Det var befäl och soldater från Jämtlands respektive Hälsinglands regementen som tillsammans med arbetskraft från byn genomförde bygget. Arbetsstyrkan kan ha uppgått till flera hundra man och ett stort antal hästar för [LÄS MER]
 • Fortsatt uppdrag till projektgruppen
  Långå samfällighetsförvaltning har hållit sitt årsmöte, försenat ett halvt år på grund av pandemin. Vid mötet deltog Liselott Prestjan och Helge Jonsson från projektgruppen för Långå Skans. Liselott redogjorde för verksamheten under redovisningsåret 2019 då restaurering av den historiska miljön fortsatte. Det största projektet omfattade infart, parkering och vandringsväg in till Skansen. Därmed är Skansen lätt åtkomlig för personer med barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Förberedelserna för minnesmärket ’Den okände soldatens grav’ inleddes och uppbyggnaden av hemsidan inleddes. Investeringarna uppgick totalt till 130 000 [LÄS MER]
 • Kerstin Ljungberg till minne
  I allt snabbare takt försvinner vetandet om gångna tider och våra rötter. Tomheten kan göra oss till aningslösa frågetecken om oss själva och vårt ursprung och vårt ansvar för att bevara, vårda och använda vår historia som tillgång i vår samtid. Kerstin Ljungberg insåg, som pedagog och kulturpersonlighet, behoven och med inneboende handlingskraft gjorde hon ovärderliga insatser med bestående innehåll, genom att tydliggöra och beskriva Långå Skans och dess historia. Med utgångspunkt från Erik Bergströms dokumentation och med insikt om Skansens historiska värden gjorde Kerstin Ljungberg bland annat en betydelsefull förteckning över Skansens [LÄS MER]
 • Härjedalen svenskt i 375 år
  Den 13 augusti är en märkesdag i Härjedalens historia. Det var dagen då freden slöts i Brömsebro 1645 efter kriget med danskarna. Härjedalen, Jämtland och Gotland blev delar av Sverige. På den vägen är det. Att Långå hamnade på världskartan då beror på det nya gränsförsvarets förordning med strategin att befästningarna skulle läggas en bit in i landet. Drottning Kristna beslutade, Karl XI fullföljde och Karl XII fullbordade med dagens stjärnformade befästning. För Härjedalens del ansågs byn i den trånga och lättförsvarade Långådalen vara rätt plats. Skansen i Långå skulle sätta stopp för det danskockuperade Norge att angripa Sverige den [LÄS MER]
 • Välkommen
  Här kommer vi att publicera nyheter och meddelande om aktuella händelser. [LÄS MER]