Bygdemedel till Långå Skans

Av kraftindustrins bygdemedel har projektgruppen för Långå Skans ansökt om 40 000 kronor för inköp av en ny gräsklippare. Medlen har sökts i Långå bysamfällighets namn och länsstyrelsen har nu meddelat att bidraget beviljats. Det är en efterlängtad nyinvestering eftersom den nuvarande gräsklipparen redan tjänat ut. Projektgruppen fick överta den från Långå IF som egentligen tänkt skrota den för flera år sen. Med pyssel och reparationer har den fungerat hyggligt, men nu är den definitivt befriad från fortsatt tjänst.

Att Skansen sköts och underhålls genom markvård är helt avgörande för att den kulturhistoriska lämningen ska fungera som besöksvärt mål i olika sammanhang. Som tidigare kommer jordvallarna att röjas och ansas för hand. Området närmast Långåljusnan kommer genom avtal att skötas av Långåfisket som upplåter stranden för fritt fiske.

Staffan Prestjan är uppskattad befälhavare för mark- och landskapsvård vid Långå Skans.