Paviljongen på plats i Långå Skans

Investeringar i bevarande och kompletteringar med installationer fortsätter planenligt i Långå Skans. Den efterlängtade paviljongen är nu på plats. Helge Jonsson utvecklade idén om att skansen borde ha en paviljon i stil med de byggtraditioner som var typiska för gamla regementen, gjorde en skiss och ansökte om medfinansiering hos länsstyrelsen. Under våren beviljades medel ur […]

Försvarsmakten ställer upp

Bland annat därför har vi en försvarsmakt. Vi ska försvara oss och våra mänskliga rättigheter. Det var därför första skansen byggdes i Långå redan i slutet av 1600-talet. Försvarsmakten tolkar sin roll i takt med tidens behov och värderingar. Den värnar vår frihet och självständighet. Och idag även rätten att vara så unika människor som […]