Välkommen till Långå Skans

Långå Skans

Med Freden i Brömsebro den 13 augusti 1645 slutade kriget mellan Sverige och Danmark-Norge. Härjedalen, Jämtland och Gotland blev en del av Sverige. Långå blev en strategiskt viktig plats för försvaret av den nya gränsen. Den första skansen anlades 1658 men ersattes av den vi ser idag från år 1700. Långå Skans. Försvarshistorisk kulturskatt.

Den mest intensiva tiden i Skansens militärhistoria är i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet till tiden efter Karl XII:s död. Sommaren 1700 anlades nuvarande skansen, ett gigantiskt bygge som var färdigt på några sommarmånader. Som mest låg här 600 soldater vanligtvis ur Jämtlands och Hälsinge regementen. Byggnaderna inne i skansen gav plats åt ledningen, en vaktstyrka, manskap för underhåll och skötsel samt ett antal hästar. Resten bodde i tältförläggning utanför skansen eller i enkla nattläger under bar himmel så kallade bivack. Utanför skansen fanns även en större krutkällare, förrådsbyggnad, torkbastu, tvättstuga och begravningsplats. Några kilometer öster om Långå by finns en grav med de två officerarna Björk och Asp. Ett par kilometer väster om skansen, vid övergången över Mittån, fanns en första vaktpostering.

Den stjärnformade Skansen stämde med tidens mest moderna försvarsanläggningar. Placeringen flera mil från gränsen var den nya idén. Långådalgången med sina höga, branta berg och ’Långå å’, den vi idag kallar Långåljusnan, var en trång passage, lätt att försvara och stoppa invasion.

Följande sidor – KLICKA PÅ BILDERNA och förstora.

Aktuellt

klart.se

Vill du stödja Långå Skans?
I första hand vill vi att du prioriterar ditt stöd till Ukrainas folk!
Vill du sedan stödja underhållet av Långå Skans, är du välkommen via
Swish nr 1236335103 som vi delar med Långåfisket. Skriv 'Långå Skans' så
hamnar din gåva rätt!
Du är även välkommen att stödja oss med information och uppgifter som har
anknytning till Långå Skans. Mejladress: helge.jonsson@langafisket.se
Varmt tack!