Gratulerer med dagen!

Idag högtidlighåller vi Norges Nationaldag, Syttende Mai! Det är obegripligt att det fanns en tid då Långå Skans behövde  byggas som försvar mot Norge! Eller var det kanske mot danskarna som hade Norge i en union från 1536 till 1814, alltså i 434 år! Dessbättre har vi lärt oss av historien. Vår gemenskap med ’syskonlandet’ […]