Allhelgonadagen i Långå Skans

En huttrande men tapper skara samlades på allhelgonadagen i Långå Skans för att hedra minnet av dem som i sin flerhundraåriga vila finns på skansens begravningsplats. Det skedde vid minnesstenen ’Den okände soldatens grav’ som restes 2019 till minnet av det förtital soldater som togs av pesten och andra sjukdomar, dåtidens pandemi, i slutet av […]