Långå Skans historia kan få stöd av AI-robot

Utvecklingen inom AI, Artificiell Intelligens, går framåt och nu finns en robot som kan tolka gammal handskriven text från 1600-, 1700- och 1800-talen. Den nya tekniken välkomnas av projektgruppen för Långå Skans. Identifiering, urval och tolkning av handskrivna texter är en trång passage för varje historiskt intresserad person och inte minst för oss, i projektgruppen […]

Visa ditt kulturintresse

Långå Skans uppskattas av en ökande publik. Att hålla det kulturhistoriska arvet i gott skick sker genom ideella insatser. Den som vill visa sitt kulturella intresse kan stödja den idén. Nu erbjuds möjligheter både för privatpersoner och för företag. Under 2024 finns konkreta erbjudanden!  För den som redan nu vill lämna ett bidrag till verksamheten […]