Soldatgraven har fått ny inhägnad

Soldatgraven vid Kappböle har under sommaren fått en ny inhägnad istället för den som Mats Persson och Kalle Nilsson renoverade senast för ett trettital år sedan. Johan Persson uppförde den på 1940-talet. Nya konstruktionen har samma omfång som den gamla, men hörnstolparna har fått en spetsig utformning som ska symbolisera palissader som var hindrande stockverk […]

Sommarlov med kamouflage

Kamouflagemålning används både som skydd mot att upptäckas och för att göra det svårare för en angripare att förstå vad föremålet är. Med kamouflage menas ’skyddsmaskering’ eller ’ förklädnad’ som gör objektet obegripligt. Angriparen blir osäker, börjar undra och förlorar tid. Det är därför som försvarsanläggningar är ”dekorerade” med mönster som saknar motsvarighet i de […]