Jordmassorna till skansens vallar togs i närheten

  Under de två månader som Långå Skans byggdes, sommaren 1700, behövdes stora mängder av jordmassor till de stjärnformade vallarna som utgjorde den starkaste barriären mot anfallande, främmande trupp. Övrigt värn bestod av hinder och skydd som tillverkades av trä, ett bra och lättformat material i sig, men som inte stod emot röta eller brand. […]