Vårdkase rest på Långå Skans

Vårdkasen ingick i signalsystemet och var varningssignal för ofred.  Kasen består av ved, klenare timmer rest som en kåta. Vårdkasen som byggts vid Långå Skans är en illustration som ska visa hur de kunde se ut. Under hösten ska den fyllas med ytterligare ved och ris. Den ska även fungera som insektshotell genom borrhål i […]