Kulturchefen på uppskattat besök

Kommunantikvarien och chefen för Härjedalens Fjällmuséum, Ola Hanneryd, har besökt Långå Skans och gjort en noga genomförd granskning med sin sakkunskap, sin erfarenhet av fornlämningar och deras vårdbehov och gav uppskattning för det arbete som utförts på skansen de senaste tio åren. Han var själv med och förberedde det brev som landshövdingen skickade i juli […]