Fiske och historia i gemensam satsning

Samarbete har inletts mellan projektgruppen för Långå Skans och styrelsen i Långåfisket om en anläggning som välkomnar besökare och inbjuder till fritt fiske längs Långåljusnan, strömsträckan vid skansens sydsida. Platsen ska även användas för undervisning om fiske samt som övningsplats i fisketeknik, catch and release och konsten att ta hand om fångsten och anrätta den. […]