Initiativ räddar parkvården i skansen

Långå Skifteslags samfällighetsförening, ’bysamfälligheten’, fastighetsägare till Långå Skans, hade sitt årsmöte torsdag den 25 maj. På initiativ av ordföranden, Torbjörn Ameck, beslutade stämman bland annat att investera i en ny och modern gräsklippare till Långå Skans. Projektgruppen hade sökt bidrag från kraftindustrins bygdemedel, vilket prioriterades av Härjedalens kommun. I strid med gällande praxis ändrade länsstyrelsen […]