Initiativ räddar parkvården i skansen

Långå Skifteslags samfällighetsförening, ’bysamfälligheten’, fastighetsägare till Långå Skans, hade sitt årsmöte torsdag den 25 maj. På initiativ av ordföranden, Torbjörn Ameck, beslutade stämman bland annat att investera i en ny och modern gräsklippare till Långå Skans.

Projektgruppen hade sökt bidrag från kraftindustrins bygdemedel, vilket prioriterades av Härjedalens kommun. I strid med gällande praxis ändrade länsstyrelsen det beslutet och det blev inga pengar. Den skrotfärdiga gräsklipparen fick ingen efterföljare. Länsstyrelsens motivering var att den var ”lätt avyttringsbar tillgång”. Formuleringen upplevs och tas som en grov kränkning med uppenbar misstanke från länsstyrelsens sida att det är ohederliga personer som ansökt om bidraget, säger Helge Jonsson, som anser att det är ett orimligt beteende av en myndighet.

I realiteten fanns det därmed risk för att underhållsarbete och vård av Långå Skans skulle upphöra i sommar. Den risken är nu avvärjd med Torbjörn Amecks initiativ att tillföra fonderade medel både till ny gräsklippare och underhåll av skansen.

Vid årsmötet lämnade Torbjörn Ameck sitt uppdrag efter decennier av ordförandeskap. Till ny ordförande i samfälligheten valdes Jan-Olof Östberg, Långå.