Fira nationaldagen på Långå Skans

Årets Nationaldag är extra högtidlig då det är 500 år sedan Gustav Vasa tillträdde som kung och formade nationalstaten Sverige! Ett mycket unikt jubileum som gärna kan högtidlighållas på Långå Skans på det sätt du själv önskar!

Varmt välkommen!