Paviljong bland planerna för skansen 2022

Investeringar i upprustning och kompletteringar av Långå Skans fortsätter under 2022. Förutsättningen är att finansiering kan ordnas via bygdemedel och statens anslag för kulturminnesvård. Projektgruppen har lämnat ansökningar om sådana medel. Beslut väntas komma från länsstyrelsen i mars 2022. Enligt planerna behövs en stiltrogen paviljong vid bron över Vallgravsbäcken där besökare kan ha rast och […]