Paviljong bland planerna för skansen 2022

Investeringar i upprustning och kompletteringar av Långå Skans fortsätter under 2022.
Förutsättningen är att finansiering kan ordnas via bygdemedel och statens anslag för kulturminnesvård. Projektgruppen har lämnat ansökningar om sådana medel. Beslut väntas komma från länsstyrelsen i mars 2022.

Enligt planerna behövs en stiltrogen paviljong vid bron över Vallgravsbäcken där besökare kan ha rast och få information. Paviljongen utformas efter förebilder från försvarets typiska byggnadsstilar för hundra år sedan och blir ca 10 kvadratmeter.

Skansen med sina vallar och den vårdade gräsplanen ska hållas orörda enligt lagen om skydd av fornlämningar. De åtgärder som kan utföras där är gräsklippning och röjning av gräs och sly, vilket sker regelbundet. Enstaka planteringar kan göras utanför vallarna av blommande buskar som inte kräver särskilt underhåll. Det behövs dessutom några parksoffor.

I planerna för 2022 ingår även att ta fram presentationer av skansen vid Hembygdsgården i Hede och Härjedalens Fjällmuséum samt en folder att användas av turistbyråer, hotell och försvarsmakten/hemvärnet.

Underhåll och skötsel av skansen har behov av ekonomiskt stöd för verksamheten. Varje krona är välkommen till Swish nr 1236335103. Skriv ’skansen’ som meddelande. Stort TACK!