Jämtlands fältjägarkår har återupprättats

Söndagen den 16 januari 2022 invigdes Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår av Prins Carl Philip på uppdrag av kungen.
– Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet. På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat, sa prins Carl Philip i sitt invigningstal.
Överste Jonas Karlsson är chef för det nya regementet och har inbjudits till Långå Skans.
– Det är med stor stolthet och ära men även med ödmjukhet jag i dag tar befälet över Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår. Vi står nu inför att bygga upp ett nytt regemente på två orter, säger Jonas Karlsson.
Han betonade regementets strategiska läge i sitt invigningstal.
– Det som är grunden för ett regemente är utbildningen av soldater till våra krigsförband. De soldater som ska utgöra grunden i de lätta infanteribataljonerna som ska utbildas i Sollefteå och Östersund ska vara lokalt rekryterade. Det skapar en folkförankring samtidigt som det medger möjlighet till hög beredskap i en strategiskt viktig region, säger Jonas Karlsson.
Regementet har en lång och stolt historia i både Västernorrland och Jämtland.
Valet av den 16 januari som återinvigningsdag knyter an till historien eftersom Sverige på samma dag, år 1646 upprättade Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente.
– Det här är något väldigt viktigt som händer. Vi får ny en permanent militär närvaro i det som kallas för Sveriges midja. Det har en viktig roll när det gäller stödet från andra om vi skulle behöva det i en krissituation, säger försvarsminister Peter Hultqvist.
Idag, måndag den 17 januari 2022, genomfördes en ceremoni i Östersund för att markera att det nya regementet har verksamhet på två orter.
I och med försvarsbeslutet år 2000 har viss militär verksamhet funnits kvar bland annat i Östersund har Fältjägargruppen och 14:e hemvärnsbataljonen funnits kvar.
Projektgruppen vid Långå Skans har i brev till överste Jonas Karlsson skickat välgångsönskningar och inbjudan att se Långå Skans som det arv den utgör i Sveriges försvarshistoria.