Jämtlands fältjägarkår har återupprättats

Söndagen den 16 januari 2022 invigdes Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår av Prins Carl Philip på uppdrag av kungen. – Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet. På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat, sa prins […]