Kjell Thuvall får hedersuppdrag – blir fältpräst vid Långå Skans

Kjell Thuvall, tidigare kyrkoherde i Hede och då boende i Långå, nu verksam i Frösö församling och fältpräst i Fältjägarbataljonen, har utsetts till hedersfältpräst vid Långå Skans i Härjedalen.
Beslutet är informellt, säger Helge Jonsson i arbetsgruppen för Långå Skans, och ska snarast ses som en omtanke om dem som i något sammanhang behöver en präst vid en familjehögtid eller annan sammankomst på Långå Skans. Då är det naturligt att ge hedersuppdraget till Kjell Thuvall, som är en av två präster, som bott i Långa genom tiderna och håller fortfarande en nära kontakt med byn. Skansens tillhörighet till Hede församling är oförändrad.
Långå Skans, som kom att etableras som försvarsanläggning efter freden i Brömsebro den 13 augusti 1645, då Härjedalen blev svenskt, har spelat en betydande roll i gränsförsvaret men avrustades i början av 1800-talet. Den stjärnformade skansen med sina imponerande jordvallar färdigställdes sommaren 1700 och är idag ett välskött försvarshistoriskt kulturobjekt, värt att besöka.
Kyrkoherdarna i Hede församling, där byn Långå ingår, har tjänstgjort som präster vid Långå Skans, men man kan anta att i försvarsorganisationen har även krigsmaktens egna fältpräster haft kommenderingar till Långå Skans utöver de återkommande besöken av kyrkoherden i Hede. Gustav Wasa införde systemet 1535 med fyra präster till sjöförsvaret. Tio år senare fick hären sina präster.
Kyrkans betydelse i samhället och i människors liv har stor betydelse för människors kristna tro och inte minst i sociala och kulturella sammanhang för enskilda personer, för familjer och som resurs i samhällets högtider och prövningar, inte minst nu med ett nytt storkrig i Europa, säger Helge Jonsson. För oss som driver och utvecklar Långå Skans som försvarshistorisk mötesplats och kulturobjekt känns det självklart att här ska finnas en ’fältpräst’. Vi har ingen formell rätt till några utnämningar men i kulturellt hänseende och som koppling till Svenska Kyrkan känns det naturligt att vi kan utse Kjell Thuvall som hedersfältpräst vid Långå Skans. Kjell är en del av oss, säger Helge Jonsson.

Kjell Thuvall utnämndes 2020 till fältpräst i Fältjägar-bataljonen som är stationär i Jämtland och Härjedalen. Bataljonen representerar länets samtliga kommuner med sin närvaro som del av försvarsmakten och ingår i Norra Militärregionen. Fältjägarna är traditionsbärare för Fältjägarregementet I 5 i Östersund. Dess föregångare och artilleriet deltog i byggandet av Långå Skans år 1700 och hade trupp förlagd här. Fältjägarbataljonen är en del av Hemvärnet och kallas även för 14:e hemvärnsbataljonen. I samband med hedersuppdraget säger Kjell Thuvall såhär:
– Långå by är en pärla i mina ögon! Min fru Jenny och jag fick bli en del av byn och dess nutidshistoria. Därför är det med glädje som jag tar emot utmärkelsen som ”hedersfältpräst” vid Långå skans. I dagens orostider växer försvarsmakten åter och då även behovet av själavårdare.
Vad skulle dina företrädare ha sagt i dagens läge?
– Han hade definitivt, bett för Konungen och fosterlandet! I Jesu namn amen!