Stilfull paviljong byggs vid Långå Skans

Utvecklingen av Långå Skans får 135 000 kronor i kulturstöd av länsstyrelsen för investeringar som ska genomföras i sommar! Det handlar bland annat om en paviljong av äldre snitt för att besökare ska kunna ha en samlingsplats för raster och information. Paviljongen kommer att byggas mellan ’emblemportalen’ och ’Vallgravsbäcken’, strax intill den nya bro som färdigställdes 2020.
– Vi har letat efter modeller och förebilder och kommer att kunna bygga en paviljong som för tankarna till gamla marketenterier eller paviljonger där militärorkestrar eller mässingsblås uppträdde i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet, säger Helge Jonsson i projektgruppen för Långå Skans. Det kommer att bli ett uppskattat inslag och är efterlängtat för de många besökare som kommer till Långå Skans, säger han.
Pengarna ska i övrigt gå till presentationstavlor vid Hembygdsgården i Hede samt vid Härjedalens Fjällmuséum i Funäsdalen. En folder tas fram för spridning via reseföretag, turistbyråer och liknande verksamheter.
– Fortsatta åtgärder för att tillgängliggöra Skansen är prioriterade, säger Helge Jonsson.
Antalet besökare har ökat markant och fler kommer det att bli. Långå Skans blir mer och mer känt som besöksmål och gratis sportfiske längs åstranden mot Långåljusnan på skansens södra sida kommer att bidra på sitt sätt, säger han. Det sker i samarbete med Långåfisket.
Länsstyrelsen har tidigare bidragit med cirka 400 000 kronor för åtgärder som utvecklat kulturarvet Långå Skans till ett besöksvärt minnesmärke i Sveriges försvars historia.