Soldatgraven har fått ny inhägnad

Soldatgraven vid Kappböle har under sommaren fått en ny inhägnad istället för den som Mats Persson och Kalle Nilsson renoverade senast för ett trettital år sedan. Johan Persson uppförde den på 1940-talet. Nya konstruktionen har samma omfång som den gamla, men hörnstolparna har fått en spetsig utformning som ska symbolisera palissader som var hindrande stockverk längs jordvallarna i Långå Skans från år 1700 och troligen även i den gamla skansen från 1650-talet.

Inhägnaden ritades om av Helge Jonsson och finansieras med kraftindustrins bygdemedel plus frivilliga krafter. Allan Blomkvist har ansvarat för entreprenaden ihop med Aksel Paasche.

Texten på stenen lyder:
HÄR VILA SVENSKA KRIGARE
II KOR. V X

Det senare hänvisar till Paulus’ 2:a Brev till Korintierna, boende i staden Korint, några mil väster om Aten. Femte (V) kapitlet, vers 10 (X) lyder

”Vi ska ju alla stå inför Kristus domstol en dag och belönas eller straffas för det vi har gjort här i det fysiska livet, gott eller ont.”

Enligt legenden är det två officerare som begravts där sen hästar med katafalkvagnen vägrat fortsätta till kyrkogården i Hede. Om orsakerna har spekulerats i alla tider. Var det ’oknytt’? Officerarna lär ha hetat Björk och Asp. På graven har därför planterats en björk och en asp redan på 1940-talet. Det märkliga är att träden är friska men har stannat i växten sedan de planterades.