Många besökare på Långå Skans

Ökande antal besökare noteras för Långå Skans. Det finns flera förklaringar till det resultatet, dels har marknadsföreningen av Långå Skans som en betydelsefull, kulturhistoriskt intressant plats fått genomslag, dels har många lockats ryktesvägen eller genom besök på hemsidan och dels det faktum att upprustningen av skansen nått flera av de viktiga mål som projektgruppen satte upp för några år sedan som besöksvärt kulturobjekt.
– Naturligtvis är vi glada åt det här, säger Liselott Prestjan, som är sammankallande i projektgruppen, en av tre personer i gruppen som dessutom består av Staffan Prestjan och Helge Jonsson.
– Långå Skans är verkligen värd att besöka av flera skäl, säger Liselott. Det är en historiskt betydelsefull plats i det svenska gränsförsvaret, den har en kulturhistoria som är värd att lära känna och det är trevligt att vara där och uppleva miljön och naturen, säger hon.
– Åtgärderna som vi började med för tio år sen har fallit på plats en efter en och våra planer har i huvudsak fungerat som den var tänkt. Tack vare finansiering via Länsstyrelsens kulturvårdsenhet, Härjedalens kommun och kraftindustrins bygdemedel och med många frivilliga insatser har vi lyckats enligt förväntningarna.

Och verksamheten fortsätter! Under hösten har projektgruppen en avstämning med uppdragsgivaren, som är Långå skifteslags bysamfällighetsförening.