Gratulerer med dagen!

Idag högtidlighåller vi Norges Nationaldag, Syttende Mai! Det är obegripligt att det fanns en tid då Långå Skans behövde  byggas som försvar mot Norge! Eller var det kanske mot danskarna som hade Norge i en union från 1536 till 1814, alltså i 434 år! Dessbättre har vi lärt oss av historien. Vår gemenskap med ’syskonlandet’ Norge är starkare än någonsin. Detsamma gäller vårt förhållande till Danmark och de andra nordiska länderna. Enigheten är en tillgång i en värld där ondskan frodas i vår närhet.

Nationaldagsfirandet i Norge torde höra till de främsta manifestationer som uttrycks i ett demokratiskt land. I totalitära stater är nationaldagsfirandet en ofrivillig lojalitetsyttring riktad till diktaturen med all den påtvingade tacksamhet som regimen bestämmer ska gälla.

I Sverige har firandet den 6 juni fått ett större innehåll med bredare uppslutning, men vi har långt kvar innan vi når nivån i Norge.Men vi kan dela feststämningen med våra vänner i Norge idag. Vi kan vara delaktiga där vi är! Gratulerer med dagen!