Succariebrödet från Långå Skans har mött stormande intresse

I den uppskattade TV-serien om Sveriges Historia sändes det sjunde avsnittet den 21 januari och handlade om tiden 1658 – 1721 med titeln Häxor och Krig. Just den här tiden är den mest intressanta i Långå Skans’ historia eftersom den första skansen anlades 1658 och därmed var Långå utpekat som den mest strategiska och lämpliga platsen i Långådalen, som värn och hinder mot trupper från Norge. Den skansen underkändes av Karl XI vid hans besök strax före midsommar 1685. ”Bara skit för en tunna guld”, lär han ha sagt. Prislappen kan knappast stämma isåfall.

Med den nya skansen från sommaren 1700, den som vi ser idag, blev det en modern och väl fungerande befästning med allt som behövdes för dess befäl och manskap. Däribland fanns ett ’fältbageri’ där det efter Karl XIIs recept bakades ett energirikt bröd på surdeg och ’kvarntorrt rågmjöl’ kallat ’succariebröd’. En sådan brödbit från Långå Skans finns bevarad i länsmuseet i Östersund från 1718. Succariebrödet torkades i lagom stora kuber, blöttes upp och blev energi åt stridande soldater. En viktig lösning på ett annars allvarligt problem med proviant och försörjning.

I TV-programmet visades hur detta bröd bakades vilket ledde till att Långå Skans hemsida ’stormades’ av intresserade; under veckan som gått har nära fyrahundra personer besökt hemsidan och läst texten om Karl XIIs energibröd från Långå Skans. För just den här veckan skulle antalet besökare ligga runt femti.

Vad är det som gör efterfrågan på receptet så stor just nu, kan man fråga. Den första förklaringen är att brödet fått uppmärksamhet i TV. Naturligtvis är det även intressant rent historiskt, säger Helge Jonsson, men det kan kanske också vara av intresse för dem som funderar över hur man ska ordna med egna reserver ifall det blir kris. Överbefälhavaren och ansvarigt statsråd har ju rekommenderat att vi ser över vår försörjning och beredskap.