Nyåret 2024

Nu är år 2023 slut, men inte dess konsekvenser i en värld som sargats och där människor fått utstå groteska lidanden. Galna regimer har fått utlopp för sin bristande människosyn, sitt förakt och skickat sina egna att dö i uppdraget att förinta sina medmänniskor och grannar. Det är overkligt att skriva de raderna, det är ofattbart, det är oförklarligt att världen, under 2023, åter upplevt krig och brutalitet som borde ha förpassats till historieböckerna för länge sen. Och! Som om det inte vore nog; vi skymtar inget slut i tragedierna!

För försvaret av det svenska territoriet, vårt land, vår frihet, vår demokrati, vår självständighet, har beslutats att Sverige ska söka sig till ett större sammanhang i form av den  nordatlantiska försvarsalliansen, NATO. När Långå Skans kom till i sin första version under senare hälften av 1600-talet var tanken att vi skulle hålla gränserna mot anfall utifrån. När den nuvarande skansen uppfördes på två månader, sommaren 1700, ökade motståndskraften betydligt. Kopplingen och behoven är densamma då som nu – ett starkare försvar! Det nya året kommer att visa om det blir så!

Redan har vi fyllt 2024 med önskningar och förväntningar. Med förhoppningar om en bättre värld med frihet och fred åt alla. Målet i freds monumentet på Långå Skans siktar på FRED I ALL TID! Freden behövs åt alla! Särskilt överallt!

Med hopp och önskan om att 2024 inleder en bättre framtid!

Projektgruppen för Långå Skans

Helge Jonsson