Följ sommarföljetongen ’Så byggdes Långå Skans’

 

På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Sammanlagt runt 600 man. Nu finns chans att för första gången följa bygget som i detalj dokumenterades, dag för dag, och finns i ett protokoll som kulturpersonligheten och historikern Erik J. Bergström har renskrivit. Protokollet presenteras bit för bit på Långå Skans hemsida www.langaskans.se under sommaren med början den 1 juli och pågår fram till den 9 september.

Berättelsen finns under vinjetten ’Så byggdes skansen’ här på hemsidan.

Erik J. Bergström, bördig från Glöte i Härjedalen, nu boende i Östersund, har lagt ner flera veckors arbete på att tyda och renskriva det protokoll som Herr Överstelöjtnant C. Bruchner förde under tiden som bygget pågick. Originalet finns i landsarkivet i Härnösand och utskriften överlämnade Erik J. Bergström som gåva till Långå Skans i maj i år.

-Det är en kulturgärning och beundransvärd insats som Erik J. Bergström, nu 93 år, gjort, säger Helge Jonsson som 2012 initierade projektgruppen för att rädda Långå Skans från förfall och glömska. Vi är mycket tacksamma att få denna unika skatt med tillhörande tolkningar av begrepp, uttryck och militära grader.

Den detaljerade beskrivningen i protokollet innehåller en berättelse där fantasin och nutidens jämförelser kompletterar och skapar en aktuell bild och förståelse, säger Helge Jonsson. Ur detta uppstår själva ”värdet” av skansen som försvarshistoriskt monument, vilket även

anknyter till dagens allvarliga krig och konflikter. Mänskligheten har inte utvecklats i den riktning vi tror eller åtminstone hoppats när det gäller freden.

 

Erik J Bergström har sedan 1961 ägnat sig åt Härjedalens kulturhistoria och i sina efterforskningar besökt fler än femtio arkiv i Norden. Ett livsverk av ovärderlig betydelse inte minst för Långå Skans, enligt Helge Jonsson. Bland otaliga artiklar och skrifter finns hans ”Minnen av glömda krig” som gavs ut av Länsmuseet i Östersund 1993 med beskrivning av Härjedalens skansar.