Sommaren 1700 byggdes Långå Skans

På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Sammanlagt runt 600 man. För första gången redovisas bygget som i detalj dokumenterades, dag för dag, av överstelöjtnanten C. Bruchner, och finns i ett protokoll som kulturpersonligheten och historikern Erik J. Bergström har renskrivit. Protokollet presenteras som ’sommarföljetong’ på Långå Skans hemsida www.langaskans.se under sommaren 2023 från den 1 juli och pågår fram till den 9 september.