Sverige med i NATO

NATO, The North Atlantic Treaty Organization, Nordatlantiska försvarsalliansen på svenska, är nu en sammanslutning av 30 europeiska stater, samt USA och Kanada, sedan Sverige blivit medlem. Sammanslutningen är en försvarsmakt, alltså inte en krigsmakt! Uppgiften är att gemensamt försvara de anslutna medlemsstaterna och hjälpa varann i händelse av angrepp.

En allians är ett förbund och som sammanslutning ingen ny uppfinning eller konstruktion. Grundidén bygger på att man i en gemenskap kan hjälpa varann, reservationslöst inom de villkor och ramar som man kommit överens om. Kärnpunkten i NATO är att ingen del av en medlemsstats territorium får kränkas, ”inte ens en tum” av dess yta. ”Hela Sverige” har nu ett gott skydd enigt NATO-avtalets paragraf 5. Det är en ofantlig uppgradering av Sveriges försvar.

En sammanslutning mellan flera stater innehåller resurser, medel och stöd i en större omfattning än vad ett enskilt land kan skapa. När det gäller försvar och säkerhet är det helt avgörande för att behålla fred och självständighet för nationen. Som jämförelse kan nämnas att idén återfinns i många andra sammanhang med framtida syften. Företag som går samman för att rationalisera sin verksamhet och nå fler framgångar i verksamheten. Eller enskilda anställda som sluter sig samman i organisationer som stödjer och försvarar personliga intressen i arbetslivet. Eller till och med på äktenskapsnivå där ’jag älskar dig’ innehåller gemenskap, trygghet, familj, hus och hem, ekonomi och ett äkta löfte att hjälpa varann.

Ett meningsfullt åtagande att hjälpa varann, värna mänskliga värden och lätta tyngden av varandras bördor!

Ingen vill ha krig och de flesta anser att det behövs ett militärt försvar. I Sverige har vi under två hundra år ansett att vi nog inte skulle bli angripna därför att vi förklarat oss neutrala. En vacker tanke! Att vi i verkligheten kanske skulle kunna försvara oss bara ett par veckor stämmer inte med åtagandet att vara ’neutral’. Ryssland hade kunnat ockuperat vårt land. Det är bara tio generationer sedan ryssarna var här och mördade, brände och härjade i början av 1700-talet.

Sedan några månader har vi varit enda land i Nordeuropa, som stått ensamma utanför NATO. Samtidigt med en krigförande diktator i Moskva som inte tvekar att angripa grannländer och offra sitt lands ungdomar i groteska angreppskrig.  En av de första officiella reaktionerna, sedan samtliga NATO-länder godkänt Sveriges ansökan om medlemskap, då lät diktatorn meddela att från rysk sida skulle det bli militära konsekvenser riktade mot Sverige och Finland. Det korta meddelandet kan inte uppfattas annat än som ett hot om att andra stater inte har rätt att försvara sig. Särskilt inte mot Ryssland! Naturligtvis taktik och vanvett, men värt att ta på allvar då det kommer från Putin.

Det är 37 mil mellan Kalmar och ryska Kaliningrad vid Östersjön, ett område som ryssarna lade beslag på för 80 år sen. Bravaden kunde kanske ha upprepats mot ett neutralt Sverige om Putin inte hade varit upptagen med Ukraina. Med Sverige som fullvärdig NATO-medlem står Putin inför en samlad försvarsmakt med 3,5 miljoner soldater som hanterar världens förnämsta resurser för försvar av sina intressen.

Det är där vi befinner oss från och med idag. Det är lätt att inse att detta har avgörande betydelse för vårt försvar av Sverige och vårt stöd åt våra NATO-allierade vänners trygghet. Betydelsen ökar när man inser att en diktator, utan vettig människosyn, kan utöva sitt maktbegär och verkligen gör det.

Putinregimen kan visa sig vara ännu stolligare. Frågan är bara hur, om, när och då!

Helge Jonsson