Glad Påsk

Långå Skans låter snötäcket vila över sig och börjar så småningom vakna ur sin vintersömn. Men ännu är det en bra bit till vår då alla är välkomna! Under vintermånaderna har projektgruppen för Långå Skans jobbat vidare med nya idéer för sådant som är intressant att förstå och veta om hur Långå Skans har en historisk innebörd i Sveriges försvar.

Och Långåfisket har ökat ambitionerna att göra Långåljusnans sträckning längs skansen till en attraktiv upplevelse för sportfiskare och andra. Till sommaren anläggs där ett FISKELÄGE som mötesplats för gemenskap runt lägerelden, för utbildning i vatten- och naturkunskap och för träning av fisketekniker. Och fiske, såklart! Bland annat. En lovande satsning ur ett samarbetsavtal med Långå Skifteslags Bysamfällighet som ’äger’ Långå Skans. Fritt fiske för alla! Och alla välkomna!