Mål för fred i all tid

Långå Skans har nu fått sitt fredsmonument. På nyårsdagen överlämnades det formellt och ska invigas till sommaren. FRED I ALL TID är devis för Långå Skans, Pax Omni Tempore, på latin. Devisen återfinns här i form av en stiliserad måltavla i rostbehandlad, tjock plåt mellan två gedigna fundament av furustolpar. Monumentet ska symbolisera behovet och värdet av att alltid ’sikta på fred’.

Motivbilden är hämtad ur traditionella måltavlor, men här överförd som motiv för fredligt syfte med fokus på framtiden och ett åtagande som kan passa varje person.

Fredsmonumentet vid Långå Skans färdigställdes av Staffan Prestjan i mellandagarna inför nyåret 2023 som påminnelse om den betydelse det försvarshistoriska minnesmärket har idag.

Idén och utformningen har Helge Jonsson svarat för och tavlan är en gåva från Andersjons i Långå. Tioåriga Elin Settling fick representera den fjärde generationen i gården när tavlan överlämnades till projektgruppen för Långå Skans där Liselott Prestjan är ledare. Steelex AB i Hede har skurit motivet i tavlan med laserteknik.

Monumentet ingår som en del i de installationer som projektgruppen gjort under de senaste åren med illustrationer som levandegör och berättar om skansens historia.

Långå Skans är en försvarsanläggning som syftade till att bevara freden i vår del av det svenska territoriet efter freden i Brömsebro 1645, då Härjedalen, Jämtland och Gotland blev svenskt, berättar Helge Jonsson som är initiativtagare till monumentet och som även utformat det.

Devisen FRED I ALL TID har tillkommit efter att olika varianter testats för att få fram ett budskap som både är ett mål, en önskan och ett åtagande för människors framtid. Fred är ingen självklarhet utan ett mål att sikta mot med bestämd vilja om att freden ska hävdas, förnyas och infrias i all tid. Symbolbilden med måltavlan illustrerar att just en sådan kan även ha ett annat syfte med enbart fredlig inriktning.

Fredsmonumentet kan skapa gemenskap kring budskapet om FRED I ALL TID!