Härjedalen svenskt i 375 år

Den 13 augusti är en märkesdag i Härjedalens historia. Det var dagen då freden slöts i Brömsebro 1645 efter kriget med danskarna. Härjedalen, Jämtland och Gotland blev delar av Sverige. På den vägen är det. Att Långå hamnade på världskartan då beror på det nya gränsförsvarets förordning med strategin att befästningarna skulle läggas en bit in i landet. Drottning Kristna beslutade, Karl XI fullföljde och Karl XII fullbordade med dagens stjärnformade befästning. För Härjedalens del ansågs byn i den trånga och lättförsvarade Långådalen vara rätt plats.

Skansen i Långå skulle sätta stopp för det danskockuperade Norge att angripa Sverige den vägen. Ett inbrytningsförsök gjordes 1658, den först uppförda skansen raserades och sen blev det slut på bataljerna. Grannen i väster förblev ett pålitligt broderland. En ny hotbild dök upp på 1940-talet när nazityskland som drivande idé dominerade andra världskriget och ockuperade Norge. De svensksa befästningarna flyttades då närmare norska gränsen, men med en postering strax väster om Långå.

Att det gått 375 år sedan freden i Brömsebro är värt att uppmärksamma.

För sjuttiofem år sedan, 1945, firades i Långå 300 års freden från Brömsebro i Blekinge med den extra glädje och frihet som fredsslutet efter andra världskriget innebar. Långå Skans fick en ny roll, nu som en folkets festplats. Långåborna använde sin vanliga idérikedom, kraft och lojalitet till att bygga en stor dansbana med kafé och restaurangservering, scener och lokaler både för prickskytte, godis och lotterier. Byn ångade av arbetsglädje. Folkdanslaget visade upp traditioner ur bygdens koreografier och skolungdomar lockade toner ur sina fioler.  Lokala förmågor rev ner applåder bland mygg och björklöv. Toppartister med sinne för svajmastakrobatik eller förmåga att köra motorcykel i en kula av stängselnät fick folk att hissna i sommarvärmen. Äkta dansmusik drillade ur Calle Jularbo’s fingrar som släppte ut de rätta takterna ur dragspelet; Andrew Walthers och Sone Bangers orkestrar turades om  med andra toppnoterade musikanter från huvudstadens vimmel. Folk dansade pardans med närkontakt och varaktiga tycken uppstod. De glada minnena växte i värdefulla travar. Där var liv och dans på Långå Skans!

Midsommarhelgens festprogram samlade drygt 2500 deltagare i en fest som sträckte sig över tre dagar.  Succén upprepades senare under flera år.

Idag är Långå Skans återuppstånden ur den tillfälliga Törnrosasömn som drabbade installationen med anfall av lövsly och vildvuxna miljöer under några år. Långå Skans är ett besöksvärt utflyktsmål av flera skäl, inte minst för dess försvarshistoriska påminnelse om vår fred och självständighet.

En så betydande tid som 375 år utgör,  den skulle naturligtvis ha firats på plats med många deltagare. Det virus som utlöste världskrig vid årsskiftet 2019/2020 bestämde annat. Vårt försvar krävde något så overkligt och främmande som att vi skulle hålla avstånd till varann. Tankarna på att göra något evenemang den 13 augusti var inte aktuellt. Vi hoppas på chansen nästa år!

Fredagen den 13 augusti år 2021!

/Helge Jonsson