Kerstin Ljungberg till minne

I allt snabbare takt försvinner vetandet om gångna tider och våra rötter. Tomheten kan göra oss till aningslösa frågetecken om oss själva och vårt ursprung och vårt ansvar för att bevara, vårda och använda vår historia som tillgång i vår samtid. Kerstin Ljungberg insåg, som pedagog och kulturpersonlighet, behoven och med inneboende handlingskraft gjorde hon ovärderliga insatser med bestående innehåll, genom att tydliggöra och beskriva Långå Skans och dess historia.

Med utgångspunkt från Erik Bergströms dokumentation och med insikt om Skansens historiska värden gjorde Kerstin Ljungberg bland annat en betydelsefull förteckning över Skansens historia och utveckling i kronologisk ordning. För personer med intresse för försvarshistoria och bygdekultur är den förteckningen ett gott stöd med fakta att lita på, för att förstå sammanhangen och utvecklingens markörer genom århundradena.

Kerstin Ljungberg föddes i Hoverberg i Jämtland 1927 och insåg tidigt att lärargärningen var ett meningsfullt åtagande. Nyexaminerad kom hon via Rönnöfors och Råndalens skolor, men utsåg Långå till platsen för sitt uppdrag där även kärleken vidgades i mötet med bygdens son, Konrad Ljungberg. Familjen med två döttrar och två söner blev ett faktum. Livet blev som det var tänkt och ändå inte. Konrad avled genom sjukdom 1975. Kerstin och familjen fick känna saknadens tyngd i nya utmaningar. Ändå hade Kerstin Ljungberg tid för aktivt engagemang i samhällsbygget bland annat genom Centerkvinnorna, landstinget, regionsjukhuset och Hede hembygdsförening.

En lärare har fler och större roller i samhället förutom att bygga upp kunskapen hos de nya generationerna. Bildning är en särdeles fin krydda som Kerstin spred ur sitt intresse för historia och kulturyttringar. Skriftserien om folk och leverne i Hedebygden närmar sig sin fyrtionde årsutgåva, en kulturgärning som Kerstin var med och initierade och medarbetade i till för några år sedan. Hennes omtanke byggde på en öppenhet som bottnade i intresse för människor, alla med lika värde i hennes perspektiv.

Att känna till sin hembys, sitt landskaps och sitt lands historia hör till varje individs kulturarv och identitet, jämförbar med våra gener. Med den kunskapen förstår vi oss själva och kan dra nytta av den harmoni som kan följa oss genom livet, till och med känna stolthet över vårt ursprung.
Kerstin Ljungberg fick ett långt liv genom nittiotre år. Hennes gärningar kommer att stödja vår framtid.

Helge Jonsson
Långå den 7 oktober 2020
Projektgruppen för Långå Skans