Fortsatt uppdrag till projektgruppen

Långå samfällighetsförvaltning har hållit sitt årsmöte, försenat ett halvt år på grund av pandemin. Vid mötet deltog Liselott Prestjan och Helge Jonsson från projektgruppen för Långå Skans. Liselott redogjorde för verksamheten under redovisningsåret 2019 då restaurering av den historiska miljön fortsatte.
Det största projektet omfattade infart, parkering och vandringsväg in till Skansen. Därmed är Skansen lätt åtkomlig för personer med barnvagnar, rullatorer och rullstolar.
Förberedelserna för minnesmärket ’Den okände soldatens grav’ inleddes och uppbyggnaden av hemsidan inleddes. Investeringarna uppgick totalt till 130 000 kronor varav 125 000 kronor finansierades av Länsstyrelsen i Jämtlands län och det statliga anslaget för vård av kulturobjekt.

Projektgruppen tackades för genomfört arbete och uppdraget förlängdes.