Soldaterna hedras i Allhegona

Det förtital soldater som är begravda på Långå Skans’ begravningsplats hedras vid minnesstenen ’Den okände soldatens grav’ under Allhelgonahelgen. Hedersbetygelsen består i en dekoration av ene, tall, gran och lingonris. Marschaller tänds. Från Andersjonsgården bjuds på glögg.

I år är det 320 år sedan den nuvarande skansen färdigställdes, ett byggnadsverk av imponerande mått,
som blev klart på en enda sommar. Det var befäl och soldater från Jämtlands respektive Hälsinglands
regementen som tillsammans med arbetskraft från byn genomförde bygget. Arbetsstyrkan kan ha uppgått till flera hundra man och ett stort antal hästar för transporter men även för andra arbeten där hästen kunde leverera ’hästkrafter’.

Namnen på dem som är begravda vid Långå Skans är ännu så länge okända, men Helge Jonsson har inlett ett arbete för att spåra namnen. Någonstans i de välordnade arkiven finns förteckningar, rullor, som redovisar soldaternas namn och årtal.