Långå Skans hedrade sina okända soldater

Det förtital soldater som är begravda på Långå Skans’ begravningsplats hedrades vid minnesstenen ’Den okände soldatens grav’ under Allhelgonahelgen. Tjugofem personer trotsade ruskvädret och kom till minnesstenen vid Långå Skans för att hedra dem som begravts där samt de båda lärarna John Dolke och nyligen bortgångna Kerstin Ljungberg, som ägnade mycket tid åt att dokumentera och berätta om skansen och dess historia.
’Den okände soldatens grav’ vid Långå Skans är förmodligen den första i sitt slag i Sverige. Efter första och andra världskrigen skapades sådana minnesplatser på flera håll i Europa där en oidentifierad soldat fick sin grav, dit sörjande kan gå för att hedra den som kanske kan vara den man saknar, berättade Helge Jonsson, som är initiativtagare till minnesstenen. Under de trehundratjugo år som gått är det antagligen först nu som deras minne hedras vid Allahelgona, sa han och berättade att ingen dött i strid vid skansen utan av dåtidens ’pandemier’ i form av kolera och pest som spreds i trånga boenden med bristande hygien.
Den stämningsfulla minnesstunden lystes upp av marschaller och eldar i mörkret. Besökarna bjöds på värmande glögg.
Minnesstenen har rests under sommaren av Allan Blomkvist, Långå, och består av en stenhäll som skänkts av Ingvar Kristoffersson, Ljusnedal, men bördig från Långå. Sara Edman, även hon med rötter i Långå, har formgett den gjutna minnesplattan med skansens heraldiska vapen och texten ”Till minne av dem som vilar här”.