Allhelgonafirande på Långå Skans

Välkommen att högtidlighålla Allhelgonahelgen på Långå Skans, söndagen den 6 november kl 14.00. Vi hedrar minnet av de 40 soldater som är begravda där och de två officerare som begravts i soldatgraven vid Kappöle.

Svenska soldater hade fört pesten med sig från Trondheim när de passerade Långå julen 1658. På ett halvår var 40 soldater döda av det från början 120 man starka Hälsingekompaniet. Bara 16 soldater var så friska att de kunde tjänstgöra.

Vi hedrar även minnet av alla andra under tidernas och samtidens ofredsår. Minnesstunden är även ett tillfälle för eftertanke och stillhet kring minnen av nära och kära.

Sammankomsten avslutas med berättelse om Långå Skans och vad den är idag.

Varmt välkomna till högtiden, hälsar

Liselott Prestjan       Helge Jonsson        Staffan Prestjan