Eftertankens dag

Allhelgonahelgen är ett exempel på att avlidna därmed inte är ’döda’. De finns kvar i våra minnen, de blir ihågkomna i sammanhang som påminner om dem, vi återanvänder det vi lärt och upplevt tillsammans, vi känner fortsatt samhörighet. Tomrummet är visserligen till brädden fyllt, men av saknad. Men det är personer, som under sin livstid, förstod att de kommer att minnas och hedras. Då och då och särskilt vid Allhelgonahelgen. Av oss som är kvar, här och nu.

I år har fler avlidit än vad som är normalt för livslängdens gräns. Tiotusentals, ofta unga män och kvinnor, offras av sina regimer i meningslösa krig. Unga kriminella, till och med barn, tar livet av varann i skjutningar och sprängdåd. Vår yttrandefrihetslag har skördat sina första offer när två fotbollssupportrar sköts till döds i Bryssel därför att de var svenskar från ”koranbrännarlandet” i norr.

Bakom allt det hemska som sker saknas människosyn och respekt för det okränkbara människovärdet. Krigförande statschefer anser att det är okej att offra sina soldater och civila i meningslösa övergrepp. Personer som ställer sig utanför samhällets lagar och normer driver sina idéer med hot och våld. Konflikter i familjer, släkter och samhällen skördar sina offer.

Vad är det för värld vi lever i? Vad är det som händer? Vad blir det av vår framtid? Vår undran och oro är uppblandad med förtvivlan bland de närmast drabbade. Vår vardag påverkas. Vi upplever landssorg. Våra tankar förfäras av nuet. Vad kan jag göra och i så fall hur? Behöver jag bry mig?

Respekten för människors olika värden är grunden för vår civilisation, för vårt sätt att leva och förutsättning för att kunna leva tillsammans. I den övertygelsen är vi starka och kan känna oss säkra. I den rollen är vi motståndare som kämpar mot förtryck, våld och meningslös död.

Vi behöver bara stanna upp en kort minut och påminna oss om det. Vi kan göra det när som helst eller tillsammans när vi besöker kyrkogårdar och delar gemenskapen där. Vi kan göra det genom att på söndag, Allhelgonadagen, gå till ’den okände soldatens grav’ på Långå Skans för en stilla stund av eftertanke. Marschallerna tänds klockan 14.00. Alla är varmt välkomna! Det är ett sätt att visa vår styrka och delaktighet i de större sammanhang vi är en del av

Helge Jonsson