Vallgravsbäcken har ny bro

Den gamla bron över Vallgravsbäcken har nu pensionerats och fått rollen som stöd under den nya bron som ritades av Helge Jonsson 2018 och nu har byggts på plats av Allan Blomkvist tillsammans med Aksel Paasche.
Bron över Vallgravsbäcken byggdes inför de stora midsommarfestligheterna 1946 och med nytt trädäck för ett förtital år sedan har den fungerat väl. Nivåskillnaderna för anslutande vandringsväg och den stora grusplanen utanför skansen har varit ett problem för personer som behöver hjälpmedel. Den nya bron kan nu trafikeras av alla.
Broprojektet har kunnat genomföras tack vare medfinansiering av medel från länsstyrelsens kulturvårdsenhet, kraftindustrins bygdemedel och stöd från Härjedalens kommun. Till detta kommer betydande tillskott i form av frivilligt, oavlönat arbete av många bybor.
Allan Blomkvist har sponsrat virket för den bärande konstruktionen och Härjedalens Trä i Hede har noga utvalt kärnvirke av tall till trädäcket, som med sin naturliga motståndskraft
kommer att hålla resten av århundradet.

Vägledning och instruktioner för bevarande, vård och användning av Långå Skans har hämtats från Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Härjedalens kommun. Sverige är ett välrustat land i det avseendet. Slutskedet i åtgärderna beror ändå alltid på det engagemang som finns lokalt med de insatser som bybor och andra frivilliga bidar med.