Vår svenska nationaldag!


Foto: Liselott Prestjan, Projektgruppen för Långå Skans

Det är tillåtet att öppet erkänna och säga att man tycker om Sverige. Vårt land! Att gå så långt som att säga att ’jag älskar Sverige’ är mer än tillåtet! Till och med lämpligt. Trots att vi är kanske lite blyga, för att säga de tre orden, var för sig eller tillsammans i en kort mening. Det finns anledning! Sverige är fantastiskt årets alla dagar för själva existensen. Det är ju inte helt perfekt för någon, vilket vi har förmåga och rätt att framhäva. Om tre månader går vi till valurnorna med eget beslut.

Tradition är latin och betyder ”överlämnande”, det vill säga man överräcker det som är värt att ärva, bevara och använda ur det kulturella och sociala livet. För mig är tradition något man tycker så mycket om att det är värt att upprepa och vara med om igen! Ofta på utvalda ’högtidsdagar’. Men även i mer vardagliga och enklare sammanhang, där man sätter lite guldkant på rutiner, som hör till raksträckorna.

Nästa år är det femhundra år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523. Sverige blev återigen ett självständigt rike när Kalmarunionen upplöstes. Den bestod av nio riken, alltså de fyra nordiska plus örikena i vårt grannskap. En annan milstolpe är 6 juni 1809 med svenska regeringsformen som den tredje äldsta grundlagen i världen. Men det skulle dröja till 1983 innan ’Svenska flaggans dag’ ersattes med en officiell nationaldag.

I centrum för nationaldagsfirandet står freden som fundament för vår frihet! Beklagligtvis är det nödvändigt att öka vår försvarsförmåga. Jag säger ’vår’, eftersom ingen av oss kan ställa sig vid sidan om målet att Sverige ska vara en nation med självbestämmande. Långå Skans är i sig ett exempel på dåtida försvarspolitik. Behovet av Långå Skans har dessbättre övergått till att bli ett besöksvärt kulturminne. Vi kan ju hoppas att det exemplet följs av flera.

Sedan 1996 är Sveriges nationaldag ’salutdag’ då officiell salut om 21 skott skjuts från de tolv fästningarna i landet, från Boden i norr till Karlskrona i söder. Detsamma gäller för örlogsflottans salutpliktiga fartyg. Salut skjuts på nationaldagen som hedersbetygelse åt Sverige som nation. Den följer internationella regler. Alla kan vi därför ta åt oss av den hedersbetygelsen och känna oss uppskattade som medborgare i det land som vi innerst inne tycker om.

Ni som besöker Långå Skans, inte bara på nationaldagen utan när som helst, kan hedra Sverige och er själva genom att stå tillsammans och…..1, 2, 3…ropa PANG!

Det behövs inte kanoner för att uttrycka sin känsla och mening!

Helge Jonsson