Dagen då Kronprinsparet kom till Långå Skans

De hade tur med vädret! Det var en strålande solig och lagom varm sommardag när kronprinsparet Gustaf Adolf och hans gemål, Louise, kom till Långå onsdagen den 20 juli 1932. Nitti år sen! Långå Skans var slutmålet för deras flera dagar långa Eriksgata genom Härjedalen. De fullföljde då en tradition som går tillbaka till början av trettonhundratalet och sedvänjan att kungligheter skulle visa upp sig och motta hyllningar från folket i rikets landskap. För den bildade, kunskapstörstande Gustaf Adolf var det mer än så.

Den ensamstående pappan, änkemannen, kronprinsen Gustaf Adolf, återfick hoppet och de fem barnen fick en moders gestalt när han gifte sig med engelska Louise Mountbatten år 1918.

Ciceroner under Eriksgatan genom Härjedalen var landshövdingen i Jämtlands län, A. G. M. Munck af Rosenschöld och hans maka fil. dr. Hanna Rydh Munck af Rosenschöld. I det noga upplagda programmen saknades inte detaljer och pompan var anpassad efter kronprinsparets sinne för passande enkelhet.

Efter ett kort besök i Ljusnedal anlände kungligheterna med uppvaktning till Långå där lunchen var uppdukad på, redan då anrika, Gästgivargården hos Anna och Engelbert Östberg i deras praktfulla mangårdsbyggnad. Det är troligt att menyn bl a bestod av Grundsjöröding, mandelpotatis och flötgröt! Stående framför gästgivar-gårdens magnifika flygel erbjöds sig kanske Anna att spela och sjunga en sång, vittnena finns inte kvar.

Efter uppskattad och avslutad lunch roddes kronprins-paret i lövad båt på Långåljusnan till Långå Skans, strax nedströms Gästgivargården, enligt Svenska Dagbladets årsbok 1932. Där mottogs de av en stor skara bybor och tillresta. ”Alla var där” kunde det ha stått i veckopressen. Spelmännen spelade sina välstämda fioler, tonerna dövade myggornas surr, uppklädda, glatt vinkande människor välkomnade, folkdanslaget dansade och en barnkör sjöng. Hyllningar framfördes och presenter överlämnades. Eventuellt fick den fiskeintresserade kronprinsen några av de första Hedeflugorna som Oscar Fick hade börjat binda fjorton år tidigare.

Erik Eriksson, Östpåmon i Långå, hade snidat kaffe-koppar med fat i masurbjörk och Kerstin Jonsson
från Opp i Backen hade tillverkat en rejäl och vacker brödkorg av björkrötter. Allt är bevarat i Husgeråds-kammarens samlingar.

Sedan kronprinsen och kronprinsessan hade skrivit sina namnteckningar på den resta minnesstenen avslutades den minnesvärda dagen i Långå Skans. För två år sedan restaurerades namnteckningarna med nytt guld. Den avslutande ’slängen’ i Gustaf Adolfs namnteckning återstår dock att åtgärda.

Gustaf Magnuson brukar besöka Långå för att fiska. Hans fiskeintresse har gått i arv inom familjen. Han har lovat att vid sitt nästa besök fullborda restaureringen eftersom Gustaf Adolf var hans morfars far. Gustaf Magnusons mor är Prinsessan Christina.
/Helge Jonsson