Långå Skans historia kan få stöd av AI-robot

Utvecklingen inom AI, Artificiell Intelligens, går framåt och nu finns en robot som kan tolka gammal handskriven text från 1600-, 1700- och 1800-talen. Den nya tekniken välkomnas av projektgruppen för Långå Skans. Identifiering, urval och tolkning av handskrivna texter är en trång passage för varje historiskt intresserad person och inte minst för oss, i projektgruppen […]

Visa ditt kulturintresse

Långå Skans uppskattas av en ökande publik. Att hålla det kulturhistoriska arvet i gott skick sker genom ideella insatser. Den som vill visa sitt kulturella intresse kan stödja den idén. Nu erbjuds möjligheter både för privatpersoner och för företag. Under 2024 finns konkreta erbjudanden!  För den som redan nu vill lämna ett bidrag till verksamheten […]

Succariebrödet från Långå Skans har mött stormande intresse

I den uppskattade TV-serien om Sveriges Historia sändes det sjunde avsnittet den 21 januari och handlade om tiden 1658 – 1721 med titeln Häxor och Krig. Just den här tiden är den mest intressanta i Långå Skans’ historia eftersom den första skansen anlades 1658 och därmed var Långå utpekat som den mest strategiska och lämpliga […]

Nyåret 2024

Nu är år 2023 slut, men inte dess konsekvenser i en värld som sargats och där människor fått utstå groteska lidanden. Galna regimer har fått utlopp för sin bristande människosyn, sitt förakt och skickat sina egna att dö i uppdraget att förinta sina medmänniskor och grannar. Det är overkligt att skriva de raderna, det är […]

God Jul!

Till alla medverkande, intressenter och besökare sänder vi vår hälsning och önskan om en riktigt God Jul!  

En julsaga med hopp om fred

Just de här dagarna, för sexti år sen, redigerade vi våra respektive julprogram, radiomannen och legendaren, Sven Jerring och jag, 23-årig reporter vid Sveriges Radios centrala nyhetsredaktion. Vi hade besökt de svenska FN-bataljonerna på Cypern och i Gaza. Sven gjorde ett timslångt program om detta på juldagen. Jag gjorde program för de regionala radiostationerna med […]

Allhelgonasöndag

För några år sedan införde vi en ny tradition i Långå i och med att en minnesstund ordnades Allhelgonasöndagens eftermiddag på skansen. Den traditionen tar en paus i år eftersom snön har lagt sig som ett mjukt och skyddande täcke över hela landskapet. Det får förbli vackrast så. Det ändrar inte på våra känslor som […]

Eftertankens dag

Allhelgonahelgen är ett exempel på att avlidna därmed inte är ’döda’. De finns kvar i våra minnen, de blir ihågkomna i sammanhang som påminner om dem, vi återanvänder det vi lärt och upplevt tillsammans, vi känner fortsatt samhörighet. Tomrummet är visserligen till brädden fyllt, men av saknad. Men det är personer, som under sin livstid, […]

Jordmassorna till skansens vallar togs i närheten

  Under de två månader som Långå Skans byggdes, sommaren 1700, behövdes stora mängder av jordmassor till de stjärnformade vallarna som utgjorde den starkaste barriären mot anfallande, främmande trupp. Övrigt värn bestod av hinder och skydd som tillverkades av trä, ett bra och lättformat material i sig, men som inte stod emot röta eller brand. […]

Grattis Kungen!

Från Långå Skans sänds gratulationer till kung Carl XVI Gustaf med anledning av att det idag är 50 år sedan kungen tillträdde som Sveriges statschef. Kungen är Försvarsmaktens främsta representant med de högsta graderna inom flottan, armen och flygvapnet. Han företräder därmed den tradition som sträcker sig 500 år bakåt i tiden. Den svenska armén […]