Grattis Kungen!

Från Långå Skans sänds gratulationer till kung Carl XVI Gustaf med anledning av att det idag är 50 år sedan kungen tillträdde som Sveriges statschef. Kungen är Försvarsmaktens främsta representant med de högsta graderna inom flottan, armen och flygvapnet. Han företräder därmed den tradition som sträcker sig 500 år bakåt i tiden. Den svenska armén […]

Så byggdes Långå Skans sommaren 1700

’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september. På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i […]

Så byggdes Långå Skans sommaren 1700

’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september. På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i […]

Så byggdes Långå Skans sommaren 1700

’SOMMARFÖLJETONGEN’ Så byggdes Långå Skans sommaren 1700 pågår till 9 september. d.19 Julij igenom 6 man upgrofs grundläggning linierne uti Skantzen och sedan Hr Öv Knorring var uti lägret inkommen, så uth Commenderades 100 man med skyflar i Skantzen att upkasta Jordh uhr grafven på vallgången emedan man förr ej kunnadt grefva för den vädska […]

Sommaren 1700 byggdes Långå Skans

På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat och förberett projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Sammanlagt runt 600 man. För första gången redovisas bygget som […]

Följ sommarföljetongen ’Så byggdes Långå Skans’

  På bara två månader byggdes Långå Skans sommaren 1700. Den imponerande satsningen blev möjlig tack vare flera hundra soldater som utförde ett i många delar planerat projekt. Soldater från Jämtlands och Hälsinge regementen deltog i bygget tillsammans med bönder och arbetskraft i byn. Sammanlagt runt 600 man. Nu finns chans att för första gången […]

Glad Midsommar!

Alla människor på jorden har ensamrätt att kalla sig själv för jag! Och den som säger ”vi” är inte ensam! På midsommardagen och framåt kan alla som deltar i firandet på Långå Skans på midsommarafton säga att….”vi dansade runt midsommarstången…” Där uppträder gemenskapen i sin äkta tappning. Där är ingen ensam utan är en viktig […]

Lördag 17 juni kl 16.00 Korum

Kjell Thuvall, kyrkoherde tidigare boende i Långå, är utsedd att vara fältpräst vid Långå Skans och lördag den 17 juni kl 16.00 ordnas korum på skansen. Korum är en militär gudstjänst som ordnas ”inför trupp” men är givetvis öppen för alla. Anledningen till att korum ordnas just den 17 juni beror på att anrika Dunkrokens […]

Sverige 500 år

Det är på dagen 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 1523. Landet gick då in i en ny epok som formade nationalstaten Sverige. Jubileet uppmärksammas och hedras med flaggning på Långå Skans. Till den försvarshistoriska kulturlämningen, Långå Skans, välkomnas alla under dagen för att på eget sätt högtidlighålla jubileet och manifestera […]

Fira nationaldagen på Långå Skans

Årets Nationaldag är extra högtidlig då det är 500 år sedan Gustav Vasa tillträdde som kung och formade nationalstaten Sverige! Ett mycket unikt jubileum som gärna kan högtidlighållas på Långå Skans på det sätt du själv önskar! Varmt välkommen!