Hédi Fried blev 98

Fången och överlevaren från förintelselägret Auschwitz, författaren och opinionsbildaren Hédi Fried har avlidit i en ålder av 98 år men Hédi Fried är därmed inte död. Jag ska inte teckna något porträtt av henne, men kan nämna att hon inför valrörelsen 2018 bjöd in de svenska partiledarna till samtal och smörgåstårta i sin lägenhet. Hennes […]

Lützendimman låg tät över Skansberget i Långå

Allhelgonadagen högtidlighölls traditionsenligt på Långå Skans, söndagen den 6 november 2022. Ett tjugotal personer trotsade gråvädret. Liselott Prestjan hälsade välkommen och guidade bland nya, men historiska, installationer. Sedan samlades man vid den Okände soldatens grav där en eldkorg och marschaller värmde. Helge Jonsson erinrade i sitt tal om att just denna morgon, för 390 år […]

Paviljongen är möblerad och ’tonsatt’

Den nyuppförda Paviljongen på Långå Skans är nu möblerad och välkomnar åtta sittande vid ett runt bord. Dessutom har miljön och upplevelsen av att vara där ökat. En särskild finess är att ljudet i Vallgravsbäcken är förstärkt, ’ljudsatt’ och gör det porlande vattnet mer hörbart. Det är en njutning att höra det som naturens hälsning […]

Allhelgonafirande på Långå Skans

Välkommen att högtidlighålla Allhelgonahelgen på Långå Skans, söndagen den 6 november kl 14.00. Vi hedrar minnet av de 40 soldater som är begravda där och de två officerare som begravts i soldatgraven vid Kappöle. Svenska soldater hade fört pesten med sig från Trondheim när de passerade Långå julen 1658. På ett halvår var 40 soldater […]

Vårdkase rest på Långå Skans

Vårdkasen ingick i signalsystemet och var varningssignal för ofred.  Kasen består av ved, klenare timmer rest som en kåta. Vårdkasen som byggts vid Långå Skans är en illustration som ska visa hur de kunde se ut. Under hösten ska den fyllas med ytterligare ved och ris. Den ska även fungera som insektshotell genom borrhål i […]

Kulturchefen på uppskattat besök

Kommunantikvarien och chefen för Härjedalens Fjällmuséum, Ola Hanneryd, har besökt Långå Skans och gjort en noga genomförd granskning med sin sakkunskap, sin erfarenhet av fornlämningar och deras vårdbehov och gav uppskattning för det arbete som utförts på skansen de senaste tio åren. Han var själv med och förberedde det brev som landshövdingen skickade i juli […]

Paviljongen på plats i Långå Skans

Investeringar i bevarande och kompletteringar med installationer fortsätter planenligt i Långå Skans. Den efterlängtade paviljongen är nu på plats. Helge Jonsson utvecklade idén om att skansen borde ha en paviljon i stil med de byggtraditioner som var typiska för gamla regementen, gjorde en skiss och ansökte om medfinansiering hos länsstyrelsen. Under våren beviljades medel ur […]

Försvarsmakten ställer upp

Bland annat därför har vi en försvarsmakt. Vi ska försvara oss och våra mänskliga rättigheter. Det var därför första skansen byggdes i Långå redan i slutet av 1600-talet. Försvarsmakten tolkar sin roll i takt med tidens behov och värderingar. Den värnar vår frihet och självständighet. Och idag även rätten att vara så unika människor som […]

Dagen då Kronprinsparet kom till Långå Skans

De hade tur med vädret! Det var en strålande solig och lagom varm sommardag när kronprinsparet Gustaf Adolf och hans gemål, Louise, kom till Långå onsdagen den 20 juli 1932. Nitti år sen! Långå Skans var slutmålet för deras flera dagar långa Eriksgata genom Härjedalen. De fullföljde då en tradition som går tillbaka till början […]