Kulturchefen på uppskattat besök

Kommunantikvarien och chefen för Härjedalens Fjällmuséum, Ola Hanneryd, har besökt Långå Skans och gjort en noga genomförd granskning med sin sakkunskap, sin erfarenhet av fornlämningar och deras vårdbehov och gav uppskattning för det arbete som utförts på skansen de senaste tio åren. Han var själv med och förberedde det brev som landshövdingen skickade i juli […]

Paviljongen på plats i Långå Skans

Investeringar i bevarande och kompletteringar med installationer fortsätter planenligt i Långå Skans. Den efterlängtade paviljongen är nu på plats. Helge Jonsson utvecklade idén om att skansen borde ha en paviljon i stil med de byggtraditioner som var typiska för gamla regementen, gjorde en skiss och ansökte om medfinansiering hos länsstyrelsen. Under våren beviljades medel ur […]

Försvarsmakten ställer upp

Bland annat därför har vi en försvarsmakt. Vi ska försvara oss och våra mänskliga rättigheter. Det var därför första skansen byggdes i Långå redan i slutet av 1600-talet. Försvarsmakten tolkar sin roll i takt med tidens behov och värderingar. Den värnar vår frihet och självständighet. Och idag även rätten att vara så unika människor som […]

Dagen då Kronprinsparet kom till Långå Skans

De hade tur med vädret! Det var en strålande solig och lagom varm sommardag när kronprinsparet Gustaf Adolf och hans gemål, Louise, kom till Långå onsdagen den 20 juli 1932. Nitti år sen! Långå Skans var slutmålet för deras flera dagar långa Eriksgata genom Härjedalen. De fullföljde då en tradition som går tillbaka till början […]

Midsommarfirande på Långå Skans

Äntligen blev det midsommarfirande på Långå Skans. Det inleddes redan kvällen innan midsommarafton med att midsommarstången kläddes. Midsommaraftonens parad startade klockan elva vid Nytta och Nöje och ringlade byvägen fram till skansen med kluriga historiska frågor i bingotävling som arrangerats av Liselott Prestjan. Ett trettital midsommar firare deltog i den uppskattade festen, dansade runt midsommarstången […]

Midsommar på Långå Skans

Äntligen är det dags att samlas på Långå Skans för traditionellt midsommarfirande. Alla är varmt välkomna tillsammans med det utlovade vackra vädret! Torsdag 23 juni kl 18.30. Samling för att klä midsommarstången! Midsommarafton klockan 11.00 Nytta & Nöje arrangerar midsommar paraden till skansen med gå/cykelbingo som startar hos Nytta & Nöje på ”bana”, går längs […]

Vår svenska nationaldag!

Foto: Liselott Prestjan, Projektgruppen för Långå Skans Det är tillåtet att öppet erkänna och säga att man tycker om Sverige. Vårt land! Att gå så långt som att säga att ’jag älskar Sverige’ är mer än tillåtet! Till och med lämpligt. Trots att vi är kanske lite blyga, för att säga de tre orden, var […]

Behovet att försvara sig

Det blev ingen större debatt i försvarsfrågan men i alla fall en liten diskussion. Hur försvaret av nationsgränsen skulle skötas var man överens om och det bars till och med upp av ett beslut. Men även tagna beslut kan behöva diskuteras när allt ska på plats för att uppnå det man bestämt. Alltså beslutet om […]

Valborgsmäss 2022

Det flammar en symbol mitt ibland oss. Majeldens värme tinar vinterns kyla ur våra själar, skänker oss värme oavsett vem vi är, sprider sitt ljussken och lyser upp den hitre änden av vår framtid oavsett vår ålder. Våren är den återkommande glädjen, förhoppningen och längtan som leder oss in i skördetiden dit vår omsorg och […]

Stilfull paviljong byggs vid Långå Skans

Utvecklingen av Långå Skans får 135 000 kronor i kulturstöd av länsstyrelsen för investeringar som ska genomföras i sommar! Det handlar bland annat om en paviljong av äldre snitt för att besökare ska kunna ha en samlingsplats för raster och information. Paviljongen kommer att byggas mellan ’emblemportalen’ och ’Vallgravsbäcken’, strax intill den nya bro som […]