Behovet att försvara sig

Det blev ingen större debatt i försvarsfrågan men i alla fall en liten diskussion. Hur försvaret av nationsgränsen skulle skötas var man överens om och det bars till och med upp av ett beslut. Men även tagna beslut kan behöva diskuteras när allt ska på plats för att uppnå det man bestämt. Alltså beslutet om […]

Valborgsmäss 2022

Det flammar en symbol mitt ibland oss. Majeldens värme tinar vinterns kyla ur våra själar, skänker oss värme oavsett vem vi är, sprider sitt ljussken och lyser upp den hitre änden av vår framtid oavsett vår ålder. Våren är den återkommande glädjen, förhoppningen och längtan som leder oss in i skördetiden dit vår omsorg och […]

Stilfull paviljong byggs vid Långå Skans

Utvecklingen av Långå Skans får 135 000 kronor i kulturstöd av länsstyrelsen för investeringar som ska genomföras i sommar! Det handlar bland annat om en paviljong av äldre snitt för att besökare ska kunna ha en samlingsplats för raster och information. Paviljongen kommer att byggas mellan ’emblemportalen’ och ’Vallgravsbäcken’, strax intill den nya bro som […]

Kjell Thuvall får hedersuppdrag – blir fältpräst vid Långå Skans

Kjell Thuvall, tidigare kyrkoherde i Hede och då boende i Långå, nu verksam i Frösö församling och fältpräst i Fältjägarbataljonen, har utsetts till hedersfältpräst vid Långå Skans i Härjedalen. Beslutet är informellt, säger Helge Jonsson i arbetsgruppen för Långå Skans, och ska snarast ses som en omtanke om dem som i något sammanhang behöver en […]

Jämtlands fältjägarkår har återupprättats

Söndagen den 16 januari 2022 invigdes Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår av Prins Carl Philip på uppdrag av kungen. – Jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet. På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat, sa prins […]

Paviljong bland planerna för skansen 2022

Investeringar i upprustning och kompletteringar av Långå Skans fortsätter under 2022. Förutsättningen är att finansiering kan ordnas via bygdemedel och statens anslag för kulturminnesvård. Projektgruppen har lämnat ansökningar om sådana medel. Beslut väntas komma från länsstyrelsen i mars 2022. Enligt planerna behövs en stiltrogen paviljong vid bron över Vallgravsbäcken där besökare kan ha rast och […]

Allhelgonadagen i Långå Skans

En huttrande men tapper skara samlades på allhelgonadagen i Långå Skans för att hedra minnet av dem som i sin flerhundraåriga vila finns på skansens begravningsplats. Det skedde vid minnesstenen ’Den okände soldatens grav’ som restes 2019 till minnet av det förtital soldater som togs av pesten och andra sjukdomar, dåtidens pandemi, i slutet av […]

Fortsatt uppdrag till projektgruppen

Vid årsmötet med Långå bys skifteslags samfällighetsförening igår beslutades enhälligt om förlängt uppdrag till Projektgruppen för Långå Skans att fortsätta upprustning, komplettering och marknadsföring av Långå Skans som besöksvärd kulturminnesplats. Liselott Prestjan och Helge Jonsson presenterade en översikt över projektgruppens arbete och uppnådda resultat som fokuserar på bevara, vårda och använda. Nästa år är det […]

Många besökare på Långå Skans

Ökande antal besökare noteras för Långå Skans. Det finns flera förklaringar till det resultatet, dels har marknadsföreningen av Långå Skans som en betydelsefull, kulturhistoriskt intressant plats fått genomslag, dels har många lockats ryktesvägen eller genom besök på hemsidan och dels det faktum att upprustningen av skansen nått flera av de viktiga mål som projektgruppen satte […]

Soldatgraven har fått ny inhägnad

Soldatgraven vid Kappböle har under sommaren fått en ny inhägnad istället för den som Mats Persson och Kalle Nilsson renoverade senast för ett trettital år sedan. Johan Persson uppförde den på 1940-talet. Nya konstruktionen har samma omfång som den gamla, men hörnstolparna har fått en spetsig utformning som ska symbolisera palissader som var hindrande stockverk […]