Initiativ räddar parkvården i skansen

Långå Skifteslags samfällighetsförening, ’bysamfälligheten’, fastighetsägare till Långå Skans, hade sitt årsmöte torsdag den 25 maj. På initiativ av ordföranden, Torbjörn Ameck, beslutade stämman bland annat att investera i en ny och modern gräsklippare till Långå Skans. Projektgruppen hade sökt bidrag från kraftindustrins bygdemedel, vilket prioriterades av Härjedalens kommun. I strid med gällande praxis ändrade länsstyrelsen […]

Karin och Kungen

Kung Carl XVI Gustaf har nu femtio år på tronen som Sveriges regent och firar det jubileet bland annat med att besöka alla residensstäder. Nu, den 3 april, var det Östersunds tur. Att Kungen även är Hertig av Jämtland har inneburit att besöken varit många genom åren, inklusive många turer i Härjedalen. Hittills är det […]

Bygdemedel till Långå Skans

Av kraftindustrins bygdemedel har projektgruppen för Långå Skans ansökt om 40 000 kronor för inköp av en ny gräsklippare. Medlen har sökts i Långå bysamfällighets namn och länsstyrelsen har nu meddelat att bidraget beviljats. Det är en efterlängtad nyinvestering eftersom den nuvarande gräsklipparen redan tjänat ut. Projektgruppen fick överta den från Långå IF som egentligen […]

Fiske och historia i gemensam satsning

Samarbete har inletts mellan projektgruppen för Långå Skans och styrelsen i Långåfisket om en anläggning som välkomnar besökare och inbjuder till fritt fiske längs Långåljusnan, strömsträckan vid skansens sydsida. Platsen ska även användas för undervisning om fiske samt som övningsplats i fisketeknik, catch and release och konsten att ta hand om fångsten och anrätta den. […]

Mål för fred i all tid

Långå Skans har nu fått sitt fredsmonument. På nyårsdagen överlämnades det formellt och ska invigas till sommaren. FRED I ALL TID är devis för Långå Skans, Pax Omni Tempore, på latin. Devisen återfinns här i form av en stiliserad måltavla i rostbehandlad, tjock plåt mellan två gedigna fundament av furustolpar. Monumentet ska symbolisera behovet och […]

God Jul och frid på jorden

Ett centralt ämne i Julevangeliet är ’frid på jorden bland människor’. Önskan och uppmaningen sträcker sig ett par tusen år tillbaka med ständig aktualitet kring något som inte blivit av. Prognosen är dålig; just nu sämre än på länge.   Utanför Duman i Moskva, det ryska parlamentet, riksdagen, finns av tradition en julgran dit barn […]

Nobels fredspris 2022

Idag 10 december 2022 delas Nobels fredspris ut vid en ceremoni i Oslo. Mottagarna av Nobels fredspris väljs, i enlighet med Alfred Nobels testamente, av den norska Nobelkommittén som i sin tur utses av det norska parlamentet, stortinget. • Ales Bialiatski – en 60-årig belarusisk medborgarrättsaktivist och författare, som 1996 grundade medborgarrättsorganisationen Viasna som betyder ’vår’ på […]

Hédi Fried blev 98

Fången och överlevaren från förintelselägret Auschwitz, författaren och opinionsbildaren Hédi Fried har avlidit i en ålder av 98 år men Hédi Fried är därmed inte död. Jag ska inte teckna något porträtt av henne, men kan nämna att hon inför valrörelsen 2018 bjöd in de svenska partiledarna till samtal och smörgåstårta i sin lägenhet. Hennes […]

Lützendimman låg tät över Skansberget i Långå

Allhelgonadagen högtidlighölls traditionsenligt på Långå Skans, söndagen den 6 november 2022. Ett tjugotal personer trotsade gråvädret. Liselott Prestjan hälsade välkommen och guidade bland nya, men historiska, installationer. Sedan samlades man vid den Okände soldatens grav där en eldkorg och marschaller värmde. Helge Jonsson erinrade i sitt tal om att just denna morgon, för 390 år […]